מכרזים – הכנת אומדנים כלכליים למכרזים וניתוח מכרזים

חברת טלדר מתמחה בהכנת מכרזים עבור הסקטור הציבורי, בעיקר בתחומים הבאים:

1)    הובלת מכרזים בתחומים מוניציפאליים עבור רשויות מקומיות/ גופי סמך כגון – פרויקטי שילוט, חניה, מצלמות, תחזוקת מבני ציבור ושירותי גבייה.

2)    הכנת אומדנים כלכליים למכרזים – הכנת המכרז וגיבוש מודל כלכלי מפורט של נשוא המכרז כמו גם כתיבת תוכנית עבודה מפורטת ליישום המכרז בעתיד.

3)    ניתוח הצעות המכרז עבור וועדת המכרזים של הרשות המקומית/גוף הסמך.