ניהול נכסים עירוניים, איתור והשבחה

חברת טלדר מבצעת הליך מעמיק לזיהוי נכסי הרשות המקומית. טלדר עוזרת לרשות באיתור, השבחת וניהול הנכסים שברשותה לטווח רחוק וזאת לשם:

 • מיצוי פוטנציאל ההכנסות של הרשות
 • יכולת מינוף הנכסים כבטוחה לגיוס הון
 • מימוש נכסים כאופציה למקור כספי
 • הגדלת שווי הנכסים באמצעות תהליכי השבחה שיוזמת הרשות
 • חסכון בזמן ובכסף רב כתוצאה מנכונות וזמינות המידע.
 • מימוש נכסים כאופציה לשיקום אוכלוסיות ו/או מתן מענה תעסוקתי ו/או אחר.
 • מתן מענה, תוך שימוש בנוהל הקצאה, לעמותות לתועלת הציבור.

תהליך העבודה של חברת טלדר הינו מקיף ומעמיק וכולל בין היתר:

 • טיפול בפערי מידע
 • יצירת היסטוריה ארגונית
 • הטמעת נוהל טיפול חוצה ארגון
 • הטמעת מערכת מידע
 • הפקת תוכנית כלכלית מסודרת

ניהול נכסים ברשות מקומית הינו חובה ציבורית, על פי פקודת העיריות, ומוסרית, כנאמן הציבור לטיפול בנכסיו. ניהול נכסים יעיל נותן לרשות המקומית אינפורמציה הכרחית ומאפשר לה ניהול תהליכים תקינים.

מרבית הרשויות בישראל אינן מכירות לאשורם את כלל הנכסים שבבעלותן וכך, עם הזמן והשכחה נותרים נכסים רבים באין דורש, תחת הזנחה קשה ובסופו של דבר – מביאים להפסדים כספיים עצומים לרשויות במקום להוות מקור הכנסה מניב ומיידי או מקום שיהווה אכסנייה לעמותות ו/או חברות לטובת הציבור.