כלכלה מוניציפלית
חברות כלכליות ותאגידים עירוניים
מיצוי הכנסות בחינוך
ביקורת ותוכניות הבראה
ייעוץ ארגוני
ליצירת קשר
טלדר יעוץ ובקרה בע“מ
רחוב נחל אלכסנדר 8
אזה"ת עמק חפר
מיקוד 4281500
טל. 077-5080467/9
vered@taldar-ltd.co.il

טלדר יעוץ ובקרה בע”מ – המחלקות

כלכלה מוניציפליתכלכלה מוניציפלית: המחלקה עוסקת במשמעויות הכלכליות והאסטרטגיות שנובעות לעיר ממדיניות הפיתוח והשפעתן על התקציב העירוני בהווה ובעתיד.
למידע נוסף

greenחברות כלכליות ותאגידים עירוניים: המחלקה עוסקת בניתוח אסטרטגי, הקמה וליווי של התאגידים העירוניים ומלכ"רים בכלל ופרויקטים בתוכם באופן ייחודי. כמו כן, המחלקה עוסקת בבניית תוכניות עסקיות, ריכוז צוותי עבודה, אסטרטגיות, מכרזי B.O.T ועוד.
למידע נוסף

מיצוי הכנסות בחינוךמיצוי הכנסה בחינוך: המחלקה עוסקת במיצוי הכנסות חינוך על מנת שהרשות תקבל את כל הכספים והתקציבים המגיעים לה.
למידע נוסף

ביקורת ותוכניות הבראהביקורת ותוכנית הבראה: לאורך השנים האחרונות חל גידול בדרישות הרגולציה לעמידה ביעדים כספיים ואסטרטגיה של הרשות המקומית. הרשות המקומית נדרשת לבצע הליכי הבראה באופן וולונטרי או בכפיה ע"י משרד הפנים. מחלקת ביקורת ותוכניות הבראה בונה עם הרשות ועבורה הליך עקבי להשגת מטרות האיזון הכספי.
                                      למידע נוסף

ייעוץ ארגונייעוץ ארגוני: המחלקה עוסקת בסיוע לארגון בבניית "עץ ארגוני" והגדרת תפקידים בהתאם לאסטרטגיה הארגונית ודרישות ההתפתחות של הארגון.
למידע נוסף