כלכלה מוניציפלית

הפשרת הקרקעות לבניה למגורים בתחום העירוני ותנופת הבניה שבאה בעקבותיה, מביאה איתה צורך דחוף לגיבוש אסטרטגיה עירונית כלכלית כוללת, שתיתן מענה לצרכים הציבוריים הנגזרים מפיתוח זה ותפתח מנועי צמיחה עירוניים שיאפשרו שמירה על יציבות תעסוקתית בתחום העירוני ועל יכולת הרשות המקומית לעמוד באתגרים החדשים שעומדים בפניה לאור הגידול באוכלוסייתה.

חברת טלדר ייעוץ ובקרה בע"מ פועלת בתחום האסטרטגיה העירונית על היבטיה השונים, תוך דגש על הנגזרות הכלכליות הנובעות מההתפתחות העירונית והשפעותיה על איתנותה הפיננסית של הרשות המקומית בטווח הקצר, הבינוני והארוך.

בתוך כך, מטפלת החברה במשמעויות הכלכליות והצרכים העירוניים הנובעים  מתוכניות בניין עיר בהיבטים רב מימדיים, כגון בתחום החינוך, תרבות וספורט,שצ"פים, תחבורה,מים וביוב ועוד , תוך בחינה מתמדת של איתנותה הפיננסית של הרשות המקומית ויכולותיה לעמוד ברמות השירות וההשקעה הנדרשת בתושביה.

בין היתר, עוסקת החברה בבניית תוכניות אסטרטגיות בתחום הפיזי לחינוך, תרבות וספורט, תחשיבים לחוקי עזר עירוניים, לווי כלכלי לפרויקטים, חוות דעת לבתי משפט ועד.

בנוסף, פיתחה החברה בשנים האחרונות מומחיות בהובלת פרויקטים מוניציפאליים בשיטת הBOT ומציעה ללקוחותיה שירותי ניהול ולווי כלכלי על בסיס הצלחה בלבד בתחום זה.