כלכלה מוניציפלית
חברות כלכליות ותאגידים עירוניים
מיצוי הכנסות בחינוך
ביקורת ותוכניות הבראה
ייעוץ ארגוני
ליצירת קשר
טלדר יעוץ ובקרה בע“מ
רחוב נחל אלכסנדר 8
אזה"ת עמק חפר
מיקוד 4281500
טל. 077-5080467/9
vered@taldar-ltd.co.il

מיצוי הכנסות בחינוך

איכות הרשות ושביעות רצון התושבים נקבעים במידה רבה על ידי מעמדו של תחום החינוך ברשות והישגי התלמידים. לפיכך, מוקדש אחוז נכבד מתקציב הרשות המקומית לתחום החינוך. פרק עתיר כספים זה, הינו אחד המורכבים ביותר בתקציב, וכולל שיטות שונות להתחשבנות כספית בין משרד החינוך לבין הרשויות המקומיות, המחייבות היכרות עם התחום וניסיון מעשי רב.

חברת טלדר הינה מומחית במיצוי המשאבים הכספיים בתחום החינוך והפדגוגיה. לחברה מחלקה נפרדת בעלת התמחות ייחודית זאת, אשר הכניסה / חסכה לאורך השנים עשרות מיליוני שקלים לרשויות בהן ייעצה ופעלה.

הייעוץ נחלק ל 2 אפיקים מרכזיים

בדיקות תשלומי הוצאות הרשות למוסדות החינוך – כמה שעות תגבור מממנת הרשות לתלמידיה? היכן היא מעניקה ערך חינוכי מוסף לתושביה? אלו שאלות שמרבית בכירי הרשויות מתקשים לענות עליהן וחבל. השקעת תקציבי הרשות בתחום החינוך היא מבורכת ויש לשווקה כראוי לתושבים. לפיכך, פועל הייעוץ לאיתור מוקדי הוצאה, לאפיון כל ההוצאות ולמתן הצעות לדרכי פעולה לשם התייעלות המערכת הכלכלית.
בדיקת התקבולים ממשרד החינוך: מתי משלמת הרשות את משכורת המורה ומה המפתח להשתתפות משרד החינוך בתקצוב גני הילדים? טלדר מבצעת בדיקות עומק בגין ההתחשבנויות מול משרד החינוך ובדיקת פוטנציאל ההכנסות, לפי פילוח הגילאים. (להרחבה ראו מאמר "שיטות התקצוב על קצה המזלג").

מיצוי הכנסות בחינוך