ביקורת ותוכניות הבראה

לאורך השנים האחרונות חל גידול בדרישות הרגולציה לעמידה ביעדים כספיים ואסטרטגיה של הרשות המקומית. הרשות המקומית נדרשת לבצע הליכי הבראה באופן וולונטרי או בכפיה ע"י משרד הפנים. מחלקת ביקורת ותוכניות הבראה בונה עם הרשות ועבורה הליך עקבי להשגת מטרות האיזון הכספי.

ביקורת, היא פעילות המתבצעת על ידי הארגון הציבורי. במטרה להפנות את תשומת לב המנהלים בארגון לכשלים במטרה ליצר תהליך ארגוני של שיפור מתמיד. ניתוח התהליכים והצעת הבקרות הניהוליות המתאימות נועדו להבטיח קידום מועיל, יעיל ומוסרי של יעדי הארגון, ועמידה בכללי המנהל הציבורי התקין.

חברת טלדר ייעוץ ובקרה בעלת ניסיון רב בהכנה ולווי של תוכניות הבראה ובביקורת פנים ארגונית.