כלכלה מוניציפלית
חברות כלכליות ותאגידים עירוניים
מיצוי הכנסות בחינוך
ביקורת ותוכניות הבראה
ייעוץ ארגוני
ליצירת קשר
טלדר יעוץ ובקרה בע“מ
רחוב נחל אלכסנדר 8
אזה"ת עמק חפר
מיקוד 4281500
טל. 077-5080467/9
vered@taldar-ltd.co.il

חברות כלכליות ותאגידים עירוניים

גישת הניהול הציבורי החדש לצד צמצום המשאבים הממשלתיים המוענקים לרשויות המקומיות, גורמים לכך שמערכות שירות שסופקו בעבר על ידי הרשויות המקומיות עוברות לידי גופים הפועלים על בסיס כלכלי עסקי. כחלק מתפיסה זו מוקמים בארץ תאגידים עירוניים  אשר נמצאים בבעלות הרשות המקומית.

חברת טלדר מתמחה ב:

 • גיבוש ועיצוב אסטרטגיה לחברות כלכליות לשם מיקסום פעילותן, בשיתוף פעולה הדוק, עם דרג קובעי המדיניות של הרשות ושל החברה (אסטרטגיה לצרכים פנימיים).
 • הכנת תוכנית אסטרטגית במתכונת משרד הפנים (אסטרטגיה לצרכים חיצוניים), התכנית כוללת:
 •  תיחום האחריות של החברה בהיבט הכלכלי
 •  יתרונות הפעלת פעילות במסגרת החברה הכלכלית על פני הפעלה אחרת .
 • הגדרת הסביבה העסקית בה תפעל החברה העירונית לרבות ה-SWOT (חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים) בפעילות החברה.
 • הגדרת השקעות הדרושות בכל שלב בפעילות
 • מציאת מקורות מימון, תנאי מימון ותקופת החזר ההשקעה
 •  ניתוח מרכיבי ההכנסה וההוצאה
 • ניתוח מערך המשאב האנושי – ובו מבנה ארגוני, הגדרות תפקידים, עלויות שכר וכדומה
 •  הכנת דוחות חשבוניים כגון דוח רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים
 •  הגדרה כוללת של כל הסיכונים הכלכליים וביצוע ניתוחי רגישות.
 • מתן שירותי ייעוץ וליווי שוטף של חברות כלכליות עירוניות.