כלכלה מוניציפלית
חברות כלכליות ותאגידים עירוניים
מיצוי הכנסות בחינוך
ביקורת ותוכניות הבראה
ייעוץ ארגוני
ליצירת קשר
טלדר יעוץ ובקרה בע“מ
רחוב נחל אלכסנדר 8
אזה"ת עמק חפר
מיקוד 4281500
טל. 077-5080467/9
vered@taldar-ltd.co.il

יעוץ ארגוני

כאשר הוודאות היחידה בעולמו של ארגון – היא הצורך בשינוי, כל ארגון עסקי או ציבורי נדרש לתמרן ולהסתגל למציאות המשתנה חדשות לבקרים. רשויות מקומיות וגופי סמך מוניציפאליים רבים, מתבססים על מערכות ביורוקרטיות מסועפות ומורכבות ועל כן מתקשים להגיב כיאות לשינויים בסביבה המודרנית וכושלים בעמידה ביעדיהם. מטרת הייעוץ הארגוני היא להתוות את הדרך עבור הארגון לעמידה ביעדים ולהגיע לתוצאות רצויות ולאורך זמן.

חברת טלדר מספקת ללקוחותיה בחינה ארגונית מדוקדקת אשר מנתחת את כלל ההיבטים הארגוניים ובכלל זאת, בחינה אסטרטגית של הארגון – קביעת מטרות ויעדים, בחינת המבנה הארגוני והתאמתו למשימות ולכיווני הפעולה,
לתהליכי עבודה, ולמאפייני כוח האדם, גיבוש מודלי שכר, בניית תיאורי תפקיד רלוונטיים, ניתוח ממשקים ובחינה של התרבות הארגונית.

חברת טלדר מכירה מקרוב את אופי הפעילות הן ברשות מקומית והן בגופי הסמך ויש לה היכרות אינטימית של התהליכים והפונקציות ברשויות המקומיות. הכרות זאת מסייעת לחברה להתאים את הייעוץ הארגוני בצורה מושלמת לאופי הלקוח תוך התייחסות למכשולים והקשיים העומדים בפני שינויים אלו.

טלדר גם מייעצת בתחום השכר. לפרטים לחצו כאן