כלכלה מוניציפלית
חברות כלכליות ותאגידים עירוניים
מיצוי הכנסות בחינוך
ביקורת ותוכניות הבראה
ייעוץ ארגוני
ליצירת קשר
טלדר יעוץ ובקרה בע“מ
רחוב נחל אלכסנדר 8
אזה"ת עמק חפר
מיקוד 4281500
טל. 077-5080467/9
vered@taldar-ltd.co.il

ליווי מקצועי וחניכה צמודה לבעלי תפקידים ברשויות מקומיות וחברות כלכליות

על רקע המחאות החברתיות והכלכליות במציאות הישראלית והעולמית, מתחדדת הדרישה להעניק לאזרחי המדינה
שירות איכותי, זמין ונגיש תוך שילוב האילוצים הכלכליים והאחרים אשר מחייבים בצמצום ההוצאה הציבורית
ובמקביל – שיפור באיכות השירותים המסופקים לאזרחי המדינה.

בשנים האחרונות, תחום הניהול הציבורי, עובר תרומות רבות ומעצב מחדש את דפוסי פעולתם של הגופים
הציבוריים כך שיהיו מסוגלים לתת מענה הולם ליעדים הלאומיים הניצבים בפניהם בתחומים השונים. רוב המעמסה
של שיוני דפוס ההתנהגות נופל על מנהלים אשר חייבים להגדיר מחדש את המחויבויות, ולהעמיד את האינטרס
הציבורי בראש סדר עדיפויותיהם.

כדי לסייע להם בזאת, מבצעת טלדר ליווי מקצועי וחניכה לבעלי התפקידים ברשויות המקומיות ובחברות
הכלכליות, על מנת לשפר באופן משמעותי את תהליך קבלת ההחלטות, את שיתוף הפעולה והתיאום בין גורמים,
משרדים ויחידות ואת יכולתם להיענות לציפיות האזרחים.

לצד ליווי לבעלי תפקידים קיימים, מלווה טלדר את כניסתם של נושאי משרות חדשים למערכות המוניציפאליות.
כניסה, אשר מלווה לרוב בקשיים רבים. היות ומרביתם מגיעים מחוץ למערכת קיימת חשיבות רבה לדרך כניסתם
לתפקיד, לרושם הראשוני ולסטנדרטים שיציבו במערכת כבר בתחילת הדרך. מנגד, מצופה מהם לייצר תפוקות ולהציג
ידע ושליטה מקצועית בתחומם כבר בשלבים הראשונים של העבודה וזאת במקביל לתהליך הלמידה שעליהם לעבור.

על מנת לסלול עבורם נתיב להשתלבות מהירה ואפקטיבית במערכת המוניציפאלית, פיתחה טלדר תוכנית ליווי לבעלי תפקידים שתפקידה להדריך ולהבטיח כניסה מיטבית למערכת תוך למידת כלל הנושאים הרלוונטיים הדרושים להצלחה בתפקיד בפרק זמן קצר יחסית.

תוכנית הליווי מותאמת באופן ייחודי לכל משרה וכוללת:

  • הכרות וניתוח המצב הקיים
  • בניית תוכנית חפיפה ותוכנית כניסה לתפקיד – במידה ויש חילופי גברא.
  • גיבוש תוכנית להשלמת הידע (למידת תוכניות עבודה, פרויקטים מרכזיים, עבודה מול תקציב, חקיקה, נהלים.
  •  גיבוש תוכנית פעולה והגדרת סדרי עדיפויות לטווח הקצר והארוך.
  •  גיבוש מודל מיטבי לניצול הזמן הניהולי תוך מתן מענה לכלל הנושאים הדורשים התייחסות.
  •  ייעוץ ביצירת תהליכי עבודה, הקמת מערכת נהלים ומערכות דיווח, ביצוע ומעקב, על מנת לוודא עמידה ביעדים כפי שהוגדרו.
  •  ייעוץ בהקמת כלי מדידה על מנת לנתח את הפעילות ולשפר את תפוקת המערכת.
  •  ייעוץ בניצול הידע הארגוני כאמצעי לשליטה ולהצלחה בתפקיד במסגרת זאת, מלווה טלדר את בעלי התפקידים ביצירת התשתית הניהולית, בהתוויית תהליכי עבודה יעיליםשיסייעו לו בתפקידו ומהווה לכל אורך הדרך גורם חיצוני מייעץ לארגון איתו יוכל נושא המשרה להתייעץ בכל עת.

עובדי חברת טלדר שימוש בעברם בתפקידים בכירים ברשויות המקומיות, בין השאר בתפקידי גזברים, מנכ"לים, מנכ"לי חברות כלכליות, חשבים ועוד. לאור זאת, מכירים עובדי טלדר, את התחום המוניציפאלי לעומקו, על תהליכיו ורבדיו המורכבים. אנו רותמים ניסיון נצבר זה לשירותם של בעלי התפקידים מלווה אותם מקצועית ובאופן אישי בעבודתם השוטפת ועל ידי כך משפרת באופן משמעותי את תהליך קבלת ההחלטות, את שיתוף הפעולה והתיאום בין הגורמים שונים הרלוונטיים ואת הממשקים עד להשתלבותם השלמה במערכת.