שירותי חשבות וניהול כספים במיקור חוץ

ניהול כספי וחשבות ברשויות המקומיות ובגופי הסמך מחייבים הכרות מעמיקה עם צורת הניהול החשבונאית והכספית של המערכת המוניציפאלית וידיעת ההנחיות וחוזרי המנכ"ל המשתנים מעת לעת לצד השכלה רלוונטית וניסיון מעשי בתחום. חברת טלדר מתמחה בניהול כספים לרשויות מקומיות ולגופי סמך, במקצועיות, ביעילות וללא משוא פנים.

צוות טלדר כולל בעלי מקצוע במגוון קשת המקצועות הכלכליים בהם כלכלנים, רו"ח, בעלי השכלה והכשרה במדיניות ציבורית, תעשייה וניהול ועוד. לצד זאת, שימשו אנשי הצוות של טלדר, משך שנים רבות בתפקידי מפתח בשלטון המקומי ומשמשים יועצים למשרדי הפנים והאוצר, כמו גם לרשויות רבות וחברות עירוניות ברחבי המדינה.
על מנת לסייע למנכ"ל הארגון לקבל החלטות טובות יותר לטובת הארגון והתושבים, מציעה טלדר מערך ניהול כספי מקיף, הכולל:

  • בניית תקציב
  • ניהול תזרים מזומנים
  • בקרה תקציבית הכנת נהלי עבודה
  •  בחינת מיצוי המקורות וייעול השימושים
  •  אחריות ניהולית על מערך הגבייה
  •  אחריות על מערך התמחיר
  •  קשר עם ספקים ולקוחות
  •  בניית מודלים כלכליים לבחינת כדאיות פרויקטים