כלכלה מוניציפלית
חברות כלכליות ותאגידים עירוניים
מיצוי הכנסות בחינוך
ביקורת ותוכניות הבראה
ייעוץ ארגוני
ליצירת קשר
טלדר יעוץ ובקרה בע“מ
רחוב נחל אלכסנדר 8
אזה"ת עמק חפר
מיקוד 4281500
טל. 077-5080467/9
vered@taldar-ltd.co.il

תוכניות הבראה לרשויות מקומיות ולגופים עירונים

רשויות מקומיות אינן עסק כלכלי. הרשות המקומית, בראש ובראשונה, נותנת שירותים לתושב הגר בשטחה ו/או פועל בשטחה. המנוע המניע את גלגלי הרשות הוא ברובו מנוע חברתי אשר מופעל, לא מעט, ללא בדיקה מספקת של
ההשלכות הכלכליות. אילוצי המערכת לצד ניהול כלכלי כושל לאורך שנים, מביאים רשויות לגירעונות ענק ורגע לפני "פשיטת הרגל" נדרשת תוכנית הבראה.

תכנית ההבראה של משרד הפנים נועדה להביא את הרשות או גופי הסמך לאיזון תקציבי, באמצעות נקיטת צעדי התייעלות לצד עזרה ממשלתית. תכניות הבראה נדרשות בעיקר כאשר הגופים לעיל נמצאים במגמה של הפסדים, חוסר
יעילות וחוסר תפקוד יעיל ואפקטיבי לאורך זמן רב ויש צורך לבצע שינוי.

חברת טלדר מגבשת תוכניות התייעלות והבראה לרשויות המקומיות ולגופים הסמך העירוניים ומלווה אותם בתהליך הטמעת ההמלצות. זאת לאור ניסיון רב והתמחות בביצוע בחינות ארגוניות כוללות במגזר הציבורי ובניתוח פיננסי של חברות ומלכ"רים אשר פועלות במרחב זה. חשוב לציין, כי בשונה מהצפוי, דווקא רוב ההמלצות אינן מחייבות קיצוצים, אלא הן עוסקות ברפורמות מבניות של הגוף ובמודל העסקי שלו – כך שרמת השירותים של הגוף לא תפגע והארגון יוכל לשמר את האיזון התקציבי לאורך זמן.