כלכלה מוניציפלית
חברות כלכליות ותאגידים עירוניים
מיצוי הכנסות בחינוך
ביקורת ותוכניות הבראה
ייעוץ ארגוני
ליצירת קשר
טלדר יעוץ ובקרה בע“מ
רחוב נחל אלכסנדר 8
אזה"ת עמק חפר
מיקוד 4281500
טל. 077-5080467/9
vered@taldar-ltd.co.il

ליווי רשויות מקומיות בתחום הניהול העצמי של בתי ספר

חברת טלדר צברה ניסיון רב שנים בתחום הניהול העצמי של בתי הספר ובעלת התמחות ייחודית. בהליך העברת הניהול של בתי הספר לניהול עצמי, מלווה טלדר את אגף החינוך ברשות המקומית לכל אורך הדרך.

הליווי המקצועי כולל:

  • בחינת המצב הקיים ברשות
  •  מיפוי והשוואה אל מול רשויות אחרות
  •  הכנת הרשות, על מחלקותיה השונות, למעבר לניהול עצמי
  •  הכנת נהלי עבודה מובנים
  •  הכנת נהלי דיווח מובנים
  •  הכנת פורמטים דיווח ובקרה העומדים בכללי המינהל התקין
  • איתור כשלים קיימים ופוטנציאליים
  •  בדיקת חלופות תפעול והפעלה
  •  בקרה על הכנסות והוצאות
  •  קביעת גבולות האחריות של בית הספר אל מול הרשות והממשקים בניהם.