התחדשות עירונית – ליווי כלכלי לפרויקטים בתחום הפינוי בינוי ותמ"א 38

תמ"א 38 היא תכנית ארצית אשר מהותה חיזוק הבניינים לצורך עמידה ברעידת אדמה. רשות מקומית אשר רוצה ליישם את התכנית על פי חוק חייבת לבנות מודל כלכלי אשר מותאם לתנאים בסביבתה. לחברת טלדר יש את הניסיון וידע מקצועי רב בבניית מודלים כלכליים למגוון פרויקטי תמ"א 38 במגוון רשויות מקומיות בארץ.

לחברת טלדר בקיאות רבה בהוראות תוכנית תמ"א 38 , שכוללים את מכלול תמריצי המס, שינויים צפויים, יישום הלכה למעשה ותהליכי מימוש. כחלק משירות הליווי והייעוץ עוסקת טלדר בבניית מודל עסקי הכולל את הצעת הערך לדיירים, לרשות המקומית וליזמים הפרטיים/קבלנים, בבדיקת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט, ניתוח הסביבה התחרותית וניתוח היתרון התחרותי, בגיבוש אסטרטגיית השיווק ובבניית מבנה ארגוני הולם לפרויקט, כמו כן מבצעת טלדר סקירה של גורמי הסיכון ואי הודאת תוך ביצוע ניתוחי רגישות שונים ובונה מודל פיננסי ארוך טווח בהתאם לניהול הסיכונים הרצוי.